CV

ANIKA  LASMANE

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mina föräldrar kom till Sverige som flyktingar från Lettland under andra världskriget.

Att växa upp med två kulturer har verkligen berikat mitt liv.

Mina målningar är möten i färg och form av intryck, minnen och upplevelser som berör mig. Tidigare arbetade jag som dekorationsmålare, ofta i en grupp med yttre miljöer och rum. I min konst arbetar jag med mig själv och öppnar  dörrar till mina inre rum. Att vara nära min känsla i måleriet ger mig glädje, frihet och tillit.

Att måla är för mig också ett sätt att bearbeta intryck och att förstå livet.

Jag började ställa ut min konst 1998 och jag har deltagit i flera utställningar, både separat och i grupp.

En livslång resa med teckning och målning, konstskolor, arbete som dekorationsmålare på teatrar, SVT och reklamfilm, konstkurser och en mycket bra mentor i måleri har landat.

.........................................................................................................................................................................................................................


I am born and raised in Stockholm. My parents escaped to Sweden from Latvia during the second world war.

To grow within two cultures has certanly enriched my life.

My paintings are meetings in colour and form of impression, memories and experiences that has affected me.

Earlier I worked as a scenerypainter and then I often worked in a group with the outer surroundings and rooms.

In my art I work  with myself and I open up doors to my inner rooms. To be close to my feeling in painting gives me joy, freedom and trust. Painting is for me also a way to work with impressions and to understand life.

I started to exhibit my work in 1998 and I have participated in many exhibitions, both separate and in groups.

A lifelong trip with drawing and painting, art schools, work as scenery painter at theaters, art courses and a very good mentor in painting has now landed.

........................................................................................................................................................................................................................


Esmu piedzimusi un uzaugusi Stokholmā. Mani vecāki atbēga uz Zviedriju no Latvijas otrā pasaules karā.

Uzaugšana divās kultūrās patiešām ir papildinājusi manu dzīvi.

Manas gleznas ir manu iespaidu, atmiņu un pārdzīvojumu atspogulojums krāsā un formā. Agrāk kad strādāju kā dekorāciju gleznotāja strādājām grupā un darbs grozijās ap ārējo telpu un istabu. Tagad es strādāju pati ar sevi un atveru durvis manām iekšķīgām telpām. Kad gleznojot esmu tuvu savai sajūtai manī rodas prieks, brīvības sajūta un paļaušanās uz sevi.

Gleznošana man ari ir veids apstādāt iespaidus un saprast dzīvi.

Kopš 1998.gada esmu piedalijusies grupu izstādēs un man arī ir bijušas solo izstādes.

Mūžu ceļojums zīmējot un gleznojot, mākslas skolas, darbs kā dekorāciju māksliniece teātros, televīzijā un reklamu filmās,

mākslas kursi un ļoti labs mentors gleznošanā ir nosēdies.

...............................................................................................................................................................................................................................


Separatutställningar / Solo exhibitions 

 

2019 Ljusterö Konsthall 
2018 Bildspel Lettlands 100-års jubileum Mynchenbryggeriet
2018 Älta Kulturknut 

2017 Galleri Roddarhuset Vaxholm 
2016 Tornhuset Gustavsberg 
2010 Djurö Konst&Kultur
2009 Krogkonst Skeppsholmen     
2009 Långsunda Gård Värmdö 
2009 UR konstförening
2009 Västerortspolisen Solna konstförening 
2008 Arbetsmiljöverket konstförening
2004 Västerortspolisen Solna konstförening
2000 Picchus Café Upplands Väsby 
2000 Verandan Sollentuna sjukhus 
1998 Studio 5 Stockholm 
1998 Galleri Mimer Medborgarskolan Stockholm 
1998 Sollentuna ramaffär


Utställning tillsammans / Exhibition together 

2013 Måleri Överby Gård Sollentuna med
         M. Helmin keramik, glas och betong

 

Jurybedömda samlingsutställningar /
Judged group exhibitions

 

2017, Little Treasures Bologna Italien
2015, 2013 Edsvik Konsthall Höstsalong 
2014 World Latvian Center for the Arts i Cesis, Lettland

2014 Ebelingmuséet Sommarsalong Eskilstuna
2017,2013, 2010 Väsby Konsthall Akvarellsalong 
2012 Väsby Konsthall Vintersalong
2011, 2009, 2007 Väsby Konsthall 30x30 
2010 Väsby Konsthall  Oktobersalong

 

Samlingsutställningar / Group exhibitions

2019 "Med rötter i Lettland" Edsvik Konsthall
2018-2010 Värmdö konstnärer Höstsalong

2019-2011,2009 Värmdö Konstrunda
2017,2014 Skeviks gård, Värmdö
2016 Galleri Rääf Stockholm
2014 Skeviks gård Värmdö
2013 So Stockholm Gallery
2011 Svenska Konstnärsförbundet Galleri Hagman 30x30

2010 FSK100-årsjubileumsutställning Konstnärshuset
2010 Djurö Konst & Kultur sommarsalong 30x30
2008 SK Galleri Plaisiren Hässelby Slott
2005 Hagasalongen Stockholm
2004 Tornhuset Gustavsberg
2000 Sollentuna Konstrunda

 

 

Utbildning

 

 2009 - 2016  Mentor i måleri - Laris Strunke
 2009 - 2012  Färg Form, kurser med Laris Strunke  Gerlesborgsskolan 

 2009, 2010 Akvarell kurser med Anders Wallin
 1970 - 2019 Kroki
 1986 - 1989  Dekormålarutbildning Stockholm 
 1978 - 1980  Birkagårdens konstskola målarlinjen
 1974 - 1975 Gerlesborgsskolan
 1973 - 1974 Fetco´s skola för bildande konst


Konstkurser i olika grafiska tekniker, kroki, illustration, ådring,
marmorering, textning, svart-vitt foto/
Art courses in grafic technics, model drawing, illustration, decorative
painting, text, black and white photo


Representerad: 
World Latvian Center for the Arts Cesis, Lettland


 Inköpt:
 Lettiska Ambassaden, Lettiska Nationaldagskommitén, Konstföreningar
 och privatpersoner/ Purchased by Latvian Embassy, Latvian National 

 Day Commity, private persons and Art Societes


Stipendier / Scholarship:
Gustavsbergs konstförening och Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017
2013 Svenska Konstnärinnor

V.Valdmanis fond


 Medlem / Member:
 Värmdö Konstnärer

 FSK Svenska Konstnärinnor
 BUS Bildkonst upphovsrätt i Sverige


 Arbete som dekorationsmålare på teater, reklamfilm
 och SVT 1984 - 1998


Gustavsbergs Konstförenings motivering till Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017:

"I sina abstrakta målningar, med skärgårdsnaturen som inspiration, har Anika utvecklat en direkt kommunikation, där färg och form lyfter varandra."

..............................................................................................................................................................................................................................


Paola Trevisan, Trevisan International Art :

"Anika Lasmanes vibrant and refined abstract art research, together with her creative imaginery adds personal and unique inputs."

...............................................................................................................................................................................................................................

                     Mitt i Värmdö 13/3 2018  "Färgstarka Anika prisad för sin konst"

               https://mitti.se/nyheter/fargstarka-vidare-stipendium/?omrade=varmdo

       Utställning Galleri Roddarhuset Vaxholm aug. 2017