CV

ANIKA  LASMANE

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mina föräldrar kom till Sverige som flyktingar från Lettland under andra världskriget.

Att växa upp med två kulturer har verkligen berikat mitt liv.

I måleriet söker jag intuitivt en närvaro i färg och  form. Jag vill samarbeta och vara nära känslan, så det blir precis som livet är just nu. Eller som det var i en stark upplevelse som ännu lever kvar. Måleriet är för mig nödvändigt för min överlevnad.
Jag sorterar och bearbetar intryck, tankar och känslor. Att vara nära min känsla i måleriet ger mig glädje, frihet och tillit. Ju mer jag arbetar, renodlar och fördjupar mig i måleriet så upptäcker jag oceaner av möjligheter att uttrycka mig.
Jag målar mestadels i olja på duk, ofta i flera lager som får torka till mellan lagren och har flera målningar på gång samtidigt. 
Jag söker ett geometriskt eller abstrakt uttryck och börjar med färgen. Formen växer fram, men är lika viktig. 
I en utställning uppstår andra möten. Själva formen och presentationen av utställningen är viktig. 

Jag började ställa ut min konst 1998 och jag har deltagit i flera utställningar, både separat och i grupp.

.........................................................................................................................................................................................................................


I am born and raised in Stockholm. My parents escaped to Sweden from Latvia during the second world war.

To grow within two cultures has certanly enriched my life.

In my painting I intuitively search a presence in colour and form. I want to cooperate and to be near the feeling, so it shows life as it is just now. Or as it was in a strong experience that still lingers. Painting is for me necessary for my survival. I sort and work with impressions, thoughts and feelings. To be near my feeling in painting gives me joy, freedom and trust. The more I work, cultivate and deepen in painting the more I discover oceans of possibilities to express myself. I usually paint in oil on canvas, often in several layers that dryes between the layers and I have several paintings on the go. I search a geometric or abstract expression and start with the colour. The form grows and it is as important.
In an exhibition other meetings occur. The form and presentation of the exhibition is important.
I started to exhibit my work in 1998 and I have participated in many exhibitions, both separate and in groups.

........................................................................................................................................................................................................................Utbildning

 

  Mentor sedan 2009 - Laris Strunke
 2009 - 2012  Färg Form, kurser med Laris Strunke   Gerlesborgsskolan 

 2009, 2010 Akvarell kurser med Anders Wallin
 1970 - 2019 Kroki
 1986 - 1989  Dekormålarutbildning Stockholm 
 1978 - 1980  Birkagårdens konstskola målarlinjen
 1974 - 1975 Gerlesborgsskolan
 1973 - 1974 Fetco´s skola för bildande konst


Konstkurser i olika grafiska tekniker, kroki, illustration, ådring,
marmorering, textning, svart-vitt foto/
Art courses in grafic technics, model drawing, illustration, decorative
painting, text, black and white photo


Representerad: 
World Latvian Center for the Arts Cesis, Lettland


 Inköpt:
 Lettiska Ambassaden, Lettiska Nationaldagskommitén, Konstföreningar
 och privatpersoner/ Purchased by Latvian Embassy, Latvian National 

 Day Commity, private persons and Art Societes


Stipendier / Scholarship:
Gustavsbergs konstförening och Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017
2013 Svenska Konstnärinnor

V.Valdmanis fond


 Medlem / Member:
 Värmdö Konstnärer

 FSK Svenska Konstnärinnor
 BUS Bildkonst upphovsrätt i Sverige


 Arbete som dekorationsmålare på teater, reklamfilm
 och SVT 1984 - 1998

Work as scenery painter at theaters, commercial and TV 1984-1998

Separatutställningar / Solo exhibitions 

 

2019 Ljusterö Konsthall 
2018 Bildspel Lettlands 100-års jubileum Mynchenbryggeriet
2018 Älta Kulturknut 

2017 Galleri Roddarhuset Vaxholm 
2016 Tornhuset Gustavsberg 
2010 Djurö Konst&Kultur
2009 Krogkonst Skeppsholmen     
2009 Långsunda Gård Värmdö 
2009 UR konstförening
2009 Västerortspolisen Solna konstförening 
2008 Arbetsmiljöverket konstförening
2004 Västerortspolisen Solna konstförening
2000 Picchus Café Upplands Väsby 
2000 Verandan Sollentuna sjukhus 
1998 Studio 5 Stockholm 
1998 Galleri Mimer Medborgarskolan Stockholm 
1998 Sollentuna ramaffär


Utställning tillsammans / Exhibition together 

2013 Måleri Överby Gård Sollentuna med
         M. Helmin keramik, glas och betong

 

Jurybedömda samlingsutställningar /
Judged group exhibitio

2017 Galleria de Marchi Bologna Italien
2015, 2013 Edsvik Konsthall Höstsalong 
2014 World Latvian Center for the Arts i Cesis, Lettland

2014 Ebelingmuséet Sommarsalong Eskilstuna
2017,2013, 2010 Väsby Konsthall Akvarellsalong 
2012 Väsby Konsthall Vintersalong
2011, 2009, 2007 Väsby Konsthall 30x30 
2010 Väsby Konsthall  Oktobersalong

 

Samlingsutställningar / Group exhibitions

2019 "Med rötter i Lettland" Edsvik Konsthall
2018-2010 Värmdö konstnärer Höstsalong

2019-2011,2009 Värmdö Konstrunda
2017,2014 Skeviks gård, Värmdö
2016 Galleri Rääf Stockholm
2014 Skeviks gård Värmdö
2013 So Stockholm Gallery
2011 Svenska Konstnärsförbundet Galleri Hagman 30x30

2010 FSK100-årsjubileumsutställning Konstnärshuset
2010 Djurö Konst & Kultur sommarsalong 30x30
2008 SK Galleri Plaisiren Hässelby Slott
2005 Hagasalongen Stockholm
2004 Tornhuset Gustavsberg
2000 Sollentuna Konstrunda

 

 


Gustavsbergs Konstförenings motivering till Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017:

"I sina abstrakta målningar, med skärgårdsnaturen som inspiration, har Anika utvecklat en direkt kommunikation, där färg och form lyfter varandra."

..............................................................................................................................................................................................................................


Paola Trevisan, Trevisan International Art :

"Anika Lasmanes vibrant and refined abstract art research, together with her creative imaginery adds personal and unique inputs."

...............................................................................................................................................................................................................................

                     Mitt i Värmdö 13/3 2018  "Färgstarka Anika prisad för sin konst"

               https://mitti.se/nyheter/fargstarka-vidare-stipendium/?omrade=varmdo

       Utställning Galleri Roddarhuset Vaxholm aug. 2017