CV

ANIKA  LASMANE

Måleri är för mig oceaner av möjligheter att skapa i färg och form. Jag målar vanligtvis i olja på duk, men även i andra material.
Målningarna är möten i färg och form av intryck och upplevelser som berör mig.
Minnen och upplevelser vaknar till liv och målningen växer fram. Jag målar mitt subjektiva perspektiv om själva verkligheten.
Det är ofta själva färgen som utlöser processen, och den väljer jag intuitivt. Jag söker inte efter ett speciellt tema utan det kommer av sig självt i processen. Om temat är starkt nog försöker jag hålla fast vid det i en serie målningar.
Målningarna kan ses som en sorts anteckningar över livet där färgens och formens uttryck samt känslan stämmer överens. 


Jag började ställa ut min konst 1998 och jag har deltagit i flera utställningar, både separat och i grupp.

.........................................................................................................................................................................................................................


Painting is for me oceans of opportunity to create in color and form. I usually paint in oil on canvas, bet I also use other materials.
My paintings are meetings in color and form of impressions and experiences that affect me.
Memories and experiences comes alive and the painting is emerging.  I paint my subjective perspective on reality itself.
It´s often the color itself that triggers the process, and I choose it intuitively. I´m not looking for a particular theme but it comes by itself in the process. If the theme is strong inough I hold on to it through a series of paintings.
The paintings can be seen as a kind of notes on life were the expression of color and shape as well as the feeling match. 


I started to exhibit my work in 1998 and I have participated in many exhibitions, both separate and in groups.

........................................................................................................................................................................................................................Separatutställningar / Solo exhibitions 

 

2019 Ljusterö Konsthall 
2018 Bildspel med mina målningar på Lettlands 100-års jubileum i Mynchenbryggeriet Stockholm
2018 Älta Kulturknut 

2017 Galleri Roddarhuset Vaxholm 
2016 Tornhuset Gustavsberg 
2010 Djurö Konst&Kultur
2009 Krogkonst Skeppsholmen     
2009 Långsunda Gård Värmdö 
2009 UR konstförening
2009 Västerortspolisen Solna konstförening 
2008 Arbetsmiljöverket konstförening
2004 Västerortspolisen Solna konstförening
2000 Picchus Café Upplands Väsby 
2000 Verandan Sollentuna sjukhus 
1998 Studio 5 Stockholm 
1998 Galleri Mimer Medborgarskolan Stockholm 
1998 Sollentuna ramaffär


Utställning tillsammans / Exhibition together 


2013 Måleri Överby Gård Sollentuna med
         M. Helmin keramik, glas och betong

 

Jurybedömda samlingsutställningar /
Judged group exhibitions


2020 Väsby Konsthall Vårsalong
2017 Galleria de Marchi Bologna Italien
2015, 2013 Edsvik Konsthall Höstsalong 
2014 World Latvian Center for the Arts i Cesis, Lettland

2014 Ebelingmuséet Sommarsalong Eskilstuna
2017,2013, 2010 Väsby Konsthall Akvarellsalong 
2012 Väsby Konsthall Vintersalong
2011, 2009, 2007 Väsby Konsthall 30x30 
2010 Väsby Konsthall  Oktobersalong

 

Samlingsutställningar / Group exhibitions

2019 "Med rötter i Lettland" Edsvik Konsthall
2018-2010 Värmdö konstnärer Höstsalong

2020-2011,2009 Värmdö Konstrunda
2020,2017,2014 Skeviks gård, Värmdö
2016 Galleri Rääf Stockholm
2014 Skeviks gård Värmdö
2013 So Stockholm Gallery
2011 Svenska Konstnärsförbundet Galleri        Hagman 30x30

2010 FSK100-årsjubileumsutställning Konstnärshuset
2010 Djurö Konst & Kultur sommarsalong 30x30
2008 SK Galleri Plaisiren Hässelby Slott
2005 Hagasalongen Stockholm
2004 Tornhuset Gustavsberg
2000 Sollentuna Konstrunda

 

 

Utbildning / Education


 2020 Kurs i collografi med Fia Kvissberg 

 2009 - 2019Vägledare i måleri Laris Strunke
 2009 - 2012  Färg Form, kurser med Laris Strunke                              Gerlesborgsskolan 

 2009, 2010 Akvarell kurser med Anders Wallin
 1970 - 2020 Kroki
 1986 - 1989  Dekormålarutbildning Stockholm 
 1978 - 1980  Birkagårdens konstskola målarlinjen
 1974 - 1975 Gerlesborgsskolan
 1973 - 1974 Fetco´s skola för bildande konst


Konstkurser
i olika grafiska tekniker, kroki, illustration, ådring,
marmorering, textning, svart-vitt foto 1980-90talet./
Art courses
in grafic technics, model drawing, illustration, decorative
painting, text, black and white photo during 1980-90.


Representerad / Represented:
World Latvian Center for the Arts Cesis, Lettland


 Inköpt:
 Lettiska Ambassaden, Lettiska Nationaldagskommitén, Konstföreningar
 och privatpersoner/
 Purchased by Latvian Embassy, Latvian National 

 Day Commity, private persons and Art Societes


Stipendier / Scholarship:
Gustavsbergs konstförening och Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017
2013 Svenska Konstnärinnor

V.Valdmanis fond


 Medlem / Member:
 Värmdö Konstnärer

 FSK Svenska Konstnärinnor
 BUS Bildkonst upphovsrätt i Sverige


 Arbete som dekorationsmålare på teater, reklamfilm
 och SVT 1984 - 1998

Work as scenery painter at theaters, commercial and TV 1984-1998


Gustavsbergs Konstförenings motivering till Handelsbanken Värmdös Konstnärsstipendium 2017:

"I sina abstrakta målningar, med skärgårdsnaturen som inspiration, har Anika utvecklat en direkt kommunikation, där färg och form lyfter varandra."

..............................................................................................................................................................................................................................


Paola Trevisan, Trevisan International Art :

"Anika Lasmanes vibrant and refined abstract art research, together with her creative imaginery adds personal and unique inputs."

...............................................................................................................................................................................................................................

                     Mitt i Värmdö 13/3 2018  "Färgstarka Anika prisad för sin konst"

               https://mitti.se/nyheter/fargstarka-vidare-stipendium/?omrade=varmdo


Utställning Ljusterö Konsthall 2019

       Utställning Galleri Roddarhuset Vaxholm 2017